01.12.2010

Аз наричам умен човек онзи, който може да служи на своята душа. Сега ние сме дошли до тази степен на развитие, когато човек не трябва да служи на своя ум, но умът трябва да служи на нас. Ние не трябва да служим и на сърцето си, нито на волята си. Дойдем ли до душата си обаче, ние трябва да ? служим. На душата всички трябва да ? служим.