30.11.2010

Човешките души се огрешиха от неразумните ангели. Ангелите, които участваха в създаването на Вселената, не можаха да устоят и те развалиха човешките сърца.