28.11.2010

Онзи човек, който има Любовта в себе си, е като огъня – всичко ще пояде и така ще изчисти живота си, ще изчисти цялата среда, в която живее. Това се отнася до праведния, до любещия човек – той всичко изчиства. И човекът на Любовта за в бъдеще ще се познава по това: ако неговата любов може да те очисти, тя е Божествена. Опетнява ли те неговата любов – тя е човешка.