26.11.2010

"Две велики неща има в света: да знаеш, че има някой, който те обича, и да знаеш, че някого ти любиш. Това са две неща велики. Да знаеш, че има някой да те обича; да знаеш, че има кого да любиш, че заради него си готов да направиш всичко. Да знаеш, че някой те обича, че е готов заради тебе всичко да направи."