25.11.2010

Имаме три положения. Някои говорят за идеална любов – това е Божествената Любов. Някои говорят за реална любов – това е тази Божия Любов. Някои говорят за човешка любов – това е тази Любов. Тия три вида Любов са едно и също нещо. Само че идеалната Любов е облечена с едни дрехи, реалната е облечена с други дрехи и човешката – с други дрехи. Дрехите са различни, Любовта е една и съща. Човешката любов в основата е Божествена Любов. Само дрехите са различни външно.