24.11.2010

Ако ти за Любовта не си готов всичко да пожертваш, твоята любов е човешка. Ако ти в Любовта мислиш, че ще изгубиш нещо – това са човешки понятия за Любовта. Ако ти в света, като обичаш, мислиш, че ще изгубиш – твоите понятия са човешки. Любовта ще те въведе във връзка с всички разумни Същества в живота, ще отвори всичките врати, дето има интелигентност, за да те приемат като добре дошъл брат или сестра.