23.11.2010

Ние, хората, трябва да дойдем до Любовта на душата. Ние разбираме любовта на телата – това е механическа любов.