20.11.2010

Всичкото престъпление в семейния живот, да го знаете, е там, дето престава Любовта. Щом престане Любовта, това е моментът на престъплението. Там, дето започва Любовта, това е Добродетелта... Семейството седи в Любовта. Когато се образува онази Любов между двамата млади – да се жертват при всичките условия, това е Любов. Щом започне ревността, има падение.