19.11.2010

Ако Любовта те подтиква към едно дело, колкото и дребно да е, колкото и малко да е, ако ти не го направиш – създаваш нещастие на себе си. Любовта не обича противодействие. Като дойдете до Любовта – никакво противодействие! Тя носи за тебе във всичките свои изявления най-великото благо, което ти си мислил.