15.11.2010

"Та казвам: вярвайте всички в светлите ваши братя, които идват при вас. Един от тях, знаете, Той е Христос. Едни от тях са апостолите, светиите – те са служители. Има някои, които знаеха; евреите знаеха Михаил, Гавриил – служители, висши Същества, които отдавна са завършили своята еволюция... Едно от тия Същества, за които ви говоря, знае повече, отколкото цялото човечество. Едно от тия Същества има много по-интересна история в своето развитие, отколкото цялото човечество. Турен на везните пред Божия поглед, седи по-високо, отколкото целият свят. Писанието казва, че Бог счита цялото човечество по-малко, отколкото един от тия духове. То е мярката."