11.11.2010

Бъдещото положение на човека няма да бъде като сегашното – той ще представя сфера. Като влезете в духовния свят, няма да виждате хората с такава форма, каквато днес имат. Те ще представят сфери, големи или малки, от които ще излиза светлина. Всяка сфера ще се движи като Земята. Тези сфери ще светят като големите електрически кълба. Когато един ангел слезе на Земята, и той се проектира в същата форма, каквато човек има, но на Небето той е сфера.