10.11.2010

Когато един ангел влезе в един човек и той се прояви като поет – напише една много хубава поема, ангелът няма да подпише името си, но ще каже на своя ученик: „Ти си подпиши името, тази работа е твоя!“ Ангелите са много щедри, много благородни. И като напише този човек нещо хубаво, всички казват: „Колко е гениален този човек, глава има в него!“ Да, тази глава е на ангела!