09.11.2010

Във всички велики хора живее по един велик дух, които духове също са на йерархии. Някой човек иска да бъде музикант. Музикант, в пълен смисъл на думата, може да бъде само онзи, у когото живее един ангел. И всичко възвишено и благородно в света, в какъвто и да е смисъл, се дължи само на ангелите. Обаче ние ще кажем: тогава де е нашата индивидуалност? Какво подразбираме под думата индивидуалност? Ангелите са почерпили своето знание от Бога, а ние го черпим от тях. Какво лошо има в това?