08.11.2010

По какъв начин може да дойде един ангел у нас? Ангелите няма да се раждат като нас, но писано е в Писанието: „Когато ние се обърнем към Бога и се новородим, тогава Господ ще изпрати по един ангел да живее във всеки едного от нас.“ Тогава ще бъдем радостни и весели... Когато искаш да проследиш един научен въпрос, ще запиташ този ангел: „Кажи ми нещо по този въпрос!“ Няма нищо, което този ангел да не знае. Той знае и музика, и изкуство, и наука – всичко знае! Тия хора, в които се вселява по един ангел, ние наричаме „гениални хора“. Вие казвате: „Този човек е гениален!“ Аз казвам: в този човек живее един ангел. „Ама той е свят човек!“ – Да, в него живее един ангел, затова е свят човек.