06.11.2010

"Ние, съвременните хора, живеем само за този свят. Това е неразбиране на света! Сега ще ви представя четири свята. Единия свят го наричам Божествен, другия свят го наричам свят на светлината; един свят имаме на тъмнината и друг един свят имаме на гъстата материя, в която ние живеем. Светът на гъстата материя е свят на хората. Светът на тъмнината е свят на интелигентни същества, но зли и силни същества, в които морал няма. Казват: „Право е само онова, което ние правим.“ Другите на светлината са, които проповядват, че знание и светлина трябват на хората."