05.11.2010

Най-простото определение на Любовта е: туй, което дава светлина на ума ти. Любов е това, което дава топлина на сърцето ти. Любов е това, което дава храна на душата ти. Любов е това, което дава свобода на духа ти. Има и ред други определения. Като дойдем до Любовта в нейното първично проявление, тя няма сенки. Любовта е без сенки, Мъдростта е без сенки и Истината е без сенки. Ето какво разбирам „без сенки“: ти в Любовта можеш да обичаш само едного – нищо повече... В света съществува само един човек. Всички други човеци са цветове на този, големия човек – той цъфти във всичките.