Управителен съвет

 

1  Председател  Слав Славов
2  Зам.-Председател  Елена Андреева
3  Секретар  Светла Нейкова
4  Член  Благой Митрев
5  Член  Венцислав Кунински
6  Член  Диляна Стоянова
7  Член  Димитър Първанов
8  Член  Ивайло Станев
 9  Член  Снежанка Гечева