04.11.2010

За да вървиш по пътя на Любовта, това значи да намериш майка си в света. Да вървиш по пътя на Мъдростта, това значи да намериш баща си в света. Да вървиш по пътя на Истината, значи да намериш себе си в света. Това е смисълът на живота.