03.11.2010

Човек е минал през разни форми, той е минал през разни жилища. Ще кажете: „Нима човек е минал през формата на животните?“ Не, той е живял в къщите на различните животни. Тия къщи той сам ги е построил. Той е живял в малки микроскопически къщи и след като е забогатял, той казвал на слугите си: „Оставям тази къщичка за вас, а аз отивам в по-голяма къща.“ И тогава по-малки от него същества влизат в колибката му. Като е минавал през цялото животинско царство, човек си е оставил наследници на по-малките си къщички, защото си е съградил по-голяма, по-хубава къща. И в тази къща той не мисли да остане за дълго време.