02.11.2010

Цялото животинско царство представя една справочна книга на миналото. Тази книга показва къде човек може да сгреши. Всички животни и растения показват пътя, през който човек е минавал и минава. Като чете тази книга, той ще знае къде може да се спъне.