01.11.2010

Ето, пред теб седи един болен. Положи ръката си върху главата на този болен и ако той оздравее, твоите възгледи са прави. Полагаш ръката си, но болният не оздравява. Аз, който имам, според вас, криви възгледи, турям ръката си върху главата на този болен и той оздравява. Чии възгледи са правилни сега? – „Ама това е една случайност, това е от дявола.“ Вие срещали ли сте се някъде с този дявол? Знаете ли какво нещо е той? Той е едно същество, излязло от Бога. Следователно каквото е отношението на вълка спрямо овцата, такова е и отношението на дявола към човешката душа.