31.10.2010

Учителите от египетската школа са пращали своите ученици да учат методи, по които да напущат своите тела за един месец най-малко. След това, като се върнат отново в телата си, по такъв начин да оживеят, да възкръснат телата им. Египтяните са имали смелостта да балсамират телата на своите покойници, като са вярвали, че един ден ще се върнат в същите си тела и ще възкръснат с тях. Но европейците развалиха техния план.