29.10.2010

И себе си да възлюбиш! Често и върху себе си хвърляте съмнение – донякъде вярвате в себе си. Като остареете, казвате: „Остарях.“ Ти започваш да се лъжеш, че си остарял. Кой ти каза, че си остарял? Това е първата измама на дявола, че си остарял! Поумнял си.