28.10.2010

Има нещо, по което мязаме на Бога, но не сме напълно подобни на Него. Ние мязаме на Него само в това, че можем да мислим. Едно качество има в човека – че отчасти е започнал да мисли, отчасти е започнал да чувства. Отчасти го е засегнала Любовта. Човек има само едно качество засега, което го отличава от животните – може да мисли, но той трябва да развива още две качества в себе си. Любовта у хората още не е развита. Тя тепърва трябва да се развива. Това, което хората наричат любов, още не е Любов. Казвате, че Бог е Любов. Любовта носи живот! Следователно там, дето смъртта съществува, няма никаква Любов. Любовта изключва всякаква смърт.