27.10.2010

За да пречисти своя живот, човек трябва да мисли. Мисълта е дишане в живота. Ако не мислиш, ти не дишаш. Следователно мисълта в живота е същото нещо, каквото представя дишането за кръвта. Дишането пречиства кръвта, така и мисълта пречиства живота.