25.10.2010

Христос е човек, Който е завършил Своята еволюция, Който разбира законите на Природата, законите на Битието. Един човек, Който казва: „Даде Ми се всяка власт на Небето и на Земята.“