24.10.2010

Сега онези, които не разбират законите, вземат Библията за авторитет и казват: „Така е казал Господ!“ Човешката душа, човешкият дух са резултатите на тази написана книга. Обаче тази написана книга едни тълкуват по един начин, други – по друг начин. Где е авторитетът? Това е един написан закон. И после казват, че това е откровение. И Христос има някои откровения, но где са? Няма ги написани.