23.10.2010

"Вярвайте в светлината, вярвайте в светлите духове, вярвайте в Любовта, вярвайте в Бога; вярвайте в тъмнината, вярвайте и в тъмните духове. Това трябва да го знаете – те са добри служители. Най-после, вярвайте в човешкия свят, вярвайте в хората. Бог е главата, ангелите са ръцете, черните духове са червата и стомахът, хората – това са краката на Битието. Това е цялото Битие, това е целият живот."