22.10.2010

Всички, които не признават Любовта, за тях Бог има особени реторти. Той е решил да им даде едно педагогическо възпитание. Тъй ще ги обедини, че ще ги накара всички да имат едно верую. Най-първо Той е решил да тури младите в тези реторти, после старите – учители, военни, генерали, всички вътре! Решил е да изкара от тях само един човек, но свят човек ще бъде той! Вие ще кажете: „Свърши се с нас!“ Не, тогава вие ще влезете да живеете в този голям човек като една малка единица.