21.10.2010

Сега всичките религиозни системи и науки имат толкова фалшиви работи, толкоз лъжливи работи! Природата преследва фалшивите работи. Тя обича онова, което е нейно. Ние страдаме, че сме вметнали неща, които не са произлезли от законите на Природата, от принципите на Природата, и не са произлезли от фактите на Природата.