20.10.2010

Природата е обоснована на закони. Законите подразбират разумни Същества, т.е. разумните Същества седят зад законите. Природата е пълна с методи за познаване, за знание. Следователно всеки човек трябва да изучава тия методи.