19.10.2010

Сега под думата съвършенство някои мислят нещо недостъпно. Като стане съвършен, човек може да работи. Който не е съвършен, не може да работи. Несъвършеният се труди, а пък онзи, който живее в безпорядъка, той се мъчи. Сега само съвършеният работи. Съвършеният човек е доволен от всичко, не му липсва нищо. Той може отвън да е несъвършен, че това-онова няма, това-онова не му достига – вглъбява се в себе си. Съвършеният човек всичко има. Понеже като има всичко, има един малък излишък и с него иска да създаде един нов свят.