18.10.2010

Под „служене на Бога“ аз разбирам да служиш на всички. Да служиш на ближния си – разбирам да служиш на половината свят, и да служиш на себе си – разбирам да служиш на една единица. Да служиш на себе си – това е най-мъчното учение, което старите гърци са проповядвали, като са казвали: „Познай себе си!“ ... Да служиш на Бога, значи да имаш всичките благоприятни условия за работа... При служенето на ближния има по-ограничени условия, а при служенето на себе си се създава характер. Ти си един малък свят, в който владее пълен хаос, и ти при тия условия трябва да създадеш своя характер, трябва да преобразиш този свят, да го направиш по образ на Бога, по образ на своя ближен.