14.10.2010

За да лекуваме един човек, ние трябва да го освободим от всички чужди елементи, от всички утайки, които са се наслоили в него. Цели двайсет години той живял един нередовен живот и в него се натрупало излишно желязо, олово, мед и ред други отровни соли, които се образували от окислението на тия метали. Всички тия отрови трябва да се изхвърлят навън и да остане само онова чисто органическо злато и сребро, да остане само азотът и водородът в онова чисто състояние, каквото е било първоначално в човека. Само тогава човек ще може да възприеме онази Божествена светлина, която твори в него.