13.10.2010

Казват: „Господ е наредил нещата така.“ Не, аз доколкото зная, на Господа никога не е дохождало наум да измъчи някоя душа, нито да извърши някакво престъпление. Да, когато някой човек греши някога, Господ ще му изпрати страдания, но за да го спаси. Или когато някой човек е болен и Господ го лекува, ще му изпрати страдания, но те са необходими за неговото лекуване.