10.10.2010

Във всички времена хората са имали известен начин на постъпки, обаче в своето съзнание те никога не са имали едно всеобединяващо правило. Те са имали частични схващания. Само някои от много напредналите Същества от човешката раса са схващали тази нишка, която съществува между всички хора.