09.10.2010

При лошите условия в живота си човек има към какво да се допита. В себе си той има едно чувство – интуиция, която всякога му пошепва какво трябва да направи. Не е въпрос в какво трябва да вярваш – безразлично е това. Туй чувство ще ти пошепне какво трябва да правиш.