08.10.2010

Ако Евангелието би се превело на един съвременен език, трябва да се преведе по друг начин. На малките деца се говори по един начин, на възрастните – по друг, на старите – по трети. В Стария Завет се е говорило на бебета, в Евангелието – на малко по-възрастни.