06.10.2010

Всичките народи трябва да свършат работата, която им е определена. Евреите трябва да свършат работата си, те трябва да станат запушалка на раната, която отвориха на Христа. Онази рана, която направиха, да влязат да я запушат – само така евреите ще поправят погрешката си.