03.10.2010

Да знаеш да се молиш – то е най-красивият език, който съществува в Природата. Да знаеш да се молиш, то е музика, то е изкуство.