02.10.2010

Ако искате да тръгнете по новия път, започнете да пеете, че втори път като дойдете да пеете, да използвате живота си да възкръснете. Сега не е време да се прераждате втори път. Сега е време за възкресение! За да възкръснете, трябва да станете музикални. Научно препоръчвам на всинца ви. Не ви казвам да бъдете религиозни, не ви казвам да бъдете учени, не ви казвам да бъдете силни – най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, когато станете, една песен пет минути, на обед пет минути и вечер пет минути – 15 минути на деня да ви бъде като „Отче наш“ пеене. Не да пеете еднообразни песни!