01.10.2010

"Казвате: „Защо трябва да пеем?“ Вие трябва да пеете не защото силата е в пеенето, но чрез пеенето, чрез музиката вие ще се свържете с един възвишен свят, отдето животът иде. Ти не можеш да бъдеш здрав, ако не пееш; ти не можеш да бъдеш учен човек, ако не пееш; ти не можеш да бъдеш любещ човек, ако не пееш. Това е закон, който е проверен в живота."