29.9.2010

Самосъзнанието донесе на хората почти непоносимо страдание. Когато се казва, че човекът бил създаден по образ и подобие Божие, това е само едната страна. Самосъзнанието се роди в човека от момента, когато той почувства, че е съгрешил. До това време човек не знаеше какво нещо е грехът. Той беше свободен. От момента, в който съгреши, той започна да чувства в себе си две състояния – едното тъмно, а другото светло. Следващата фаза е, когато хората ще излязат от състоянието на робството – те от състоянието на самосъзнанието ще влязат в свръхсъзнанието. Ние сме близо до тази граница. Дотогава, докато човек е в самосъзнанието, той всякога ще прави грешки и ще ги поправя, ще прави и ще ги поправя.