28.9.2010

Вие имате известни разбирания за Христа – как е дошъл на Земята, как е пострадал, но това знание нищо няма да ви помогне. Единственото нещо, което в даден случай може да ви помогне, това е Любовта, която ние проявяваме. Следователно първият процес на живота седи в даването. Бог ни е дал живот, а ние трябва да даваме от себе си. Бъдещото учение седи в това, че всички живи същества трябва да имат желание да дават.