27.9.2010

"Под думата Бог аз разбирам великото, което движи света – Любовта. Бог е начало на Любовта. Аз вземам думата Бог като единствената сила в света, която не може да се поквари; като единствената сила, която се ограничава, без да се ограничи; която се смалява, без да се смали, и т.н. Всичко това е Любовта, която протича в нас, затова ние трябва да изучаваме този велик закон на Любовта. Когато Любовта дойде в света, ние ще съзнаем, че Бог е истинен."