26.9.2010

Нас, всичките хора, Бог с три нишки ни е свързал. Засега ни е известна само една – то е Неговата Любов. Другите две нишки са непознати за нас. Казвам: ако съзнаете нишката на Любовта, вие можете да изучавате и другите нишки.