25.9.2010

На света сега трябва една религия, която да съедини в себе си всички религии, но тази религия може да се добие само при едно условие – Любов към Бога. Любов обща, която да свърже всичките хора в едно. Павел, който бил дълбок познавач на духовните истини, казва, че всички хора нямат туй знание. И в сегашния свят всички хора нямат това знание, нямат това разбиране. Но това съзнание вече слиза отгоре, прониква в умовете на хората. И всички хора сега търсят един нов път за обединение, всички търсят този велик закон, който ще обедини хората, а той е Любовта.