22.9.2010

Сега предстои за разрешаване една велика задача – задачата за самоусъвършенстването на човека. Ако този въпрос би се разгледал, както е всъщност, светът би тръгнал добре, но сега хората се възпитават малко по старата мода. Христос представя нов начин – нов избор трябва да се направи, защото по стар начин не върви работата. Трябва ново разбиране за това. Човек трябва да се роди изново, да види Царството Божие, да види какъв е новият ред и порядък на нещата.