Наряд за 22 септември 2010 г.

За дата: 
22.09.2010

Н А Р Я Д
за 22 септември 2010 г., сряда
Начало на духовната учебна година и празник на есенното равноденствие

Начало: 7.00 ч. за цялата страна

1.    Песента „Вдъхновение“
2.    Добрата  молитва
3.    Песента „Благославяй”
4.    „Добрият път. Молитва на ученика“
5.     Прочит на   Евангелията:
•    Евангелие от Матея 16: 13–19
•    Евангелие от Марко  8: 31–38
•    Евангелие от Лука   12: 22–32
•    Евангелие от Йоана 15:  5–27
6.     Беседа „Закон за вечната младост“ – 22 септември 1937 г., Съборно слово от том „Лъчи на живота“.
7.    Формулата „Христос е Човекът на изобилната сила, Христос е Човекът на изобилната вяра, Христос е Човекът на изобилната любов.“  (3 пъти)
8.    Песента „Духът Божий“
9.    Формулата „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини“ (3 пъти)
10.     Господнята молитва  „ Отче наш ...“
11.     Формулата на Братството: „Да се прослави Бог във Бялото Братство ...“    (3 пъти)

вижте повече