Братска среща във Варна на 4-6 септември 2010 г.

За дата: 
04.09.2010 - 06.09.2010

Програма за братската среща във Варна 4-6 септември 2010 г.

Тема на срещата: "Свещеното отношение Учител - ученик в духовното пространство на Черно море"

4 септември, събота
Посрещане на изгрева на Слънцето с духовен наряд на Ташла тепе
7.45 - Изпълнение на Шестте гимнастически упражнения
8.00 - Паневритмия
9.30 - Закуска
10.30 - Беседа от Учителя
11.00 - Лекция: "Върху някои аспекти на мисията на Учителя Беинса Дуно", лектор: Филип Филипов
13.00 - Братски обяд
14.00 - Свободно време
16.00 - Представяне на "Личния бележник на Учителя", лектори: Людмила Димитрова и Андрей Грива
18.00 - Концерт на хор "Дъга" - Пловдив
20.00 - Песни край огъня

5 септември, неделя
Посрещане на изгрева на Слънцето с духовен наряд на Ташла тепе
7.45 - Изпълнение на Шестте гимнастически упражнения
8.00 - Паневритмия
9.30 - Закуска
10.30 - Беседа от Учителя
11.00 - Представяне на Книгата "Петър Дънов - Пеню Киров - Епистоларни диалози" - част І
13.00 - Братски обяд
15.00 - Представяне на Книгата "Петър Дънов - Пеню Киров - Епистоларни диалози" - част ІІ
17.30 - Концерт с участието на Иво Бонев, Виделин Джеджев, Пламена Гиргинова, Огнян Николов

6 септември, понеделник
Посрещане на изгрева на Слънцето с духовен наряд на Ташла тепе
7.45 - Изпълнение на Шестте гимнастически упражнения
8.00 - Паневритмия
9.30 - Закуска
10.30 - Беседа от Учителя
12.00 - Споделяне на опитности, свободни разговори и съобщения
13.00 Братски обяд

За подробности и допълнителна информация може да се обадите на телефони: 0887 006007; 0893 300425 - Рая Манчева